Välkommen

Doktorand i etik vid Teologiska institutionen, Uppsala Universitet.
Mitt forskningsområde rör produktionen av moral inom en samtida kristen kontext.
Kontaktuppgifter via UU: länk
martin.langby@teol.uu.se

Ordförande i Teologiska Doktorandrådet (TDR), Teologiska institutionen, Uppsala Universitet. 

Assisterande redaktör (Assistant Editor) för De Ethica – A Journal of Philosophical, Theological and Applied Ethics, www.de-ethica.com

Ordförande i Roslagsdistriktet, Ungdomsförbundet Sverige Flotta samt biträdande skolchef på Assö Seglarskola.
www.assoseglarskola.se
martin@assoseglarskola.se

Övriga ärenden: martin@langby.se