Välkommen

Jag är doktorand i etik vid Teologiska Institutionen, Uppsala Universitet. Min forskning kopplat till avhandlingsarbetet rör samtida kristen feministisk teologi där jag studerar frigörelseresurser utifrån ett perspektiv kring sårbarhet och subjektivitet. Kontaktuppgifter via UU: länk
martin.langby@teol.uu.se

Redaktörsassistent (Assistant Editor) för De Ethica – A Journal of Philosophical, Theological and Applied Ethics, www.de-ethica.com

Scriba (sekreterare i presidiet) för Societas Ethica – European Society for Research in Ethics, https://www.societasethica.info/

Ordförande i Roslagsdistriktet, Ungdomsförbundet Sverige Flotta samt skolchef på Assö Seglarskola.
www.assoseglarskola.se
martin@assoseglarskola.se

Övriga ärenden: martin@langby.se